strona główna

Prawo gospodarcze, w tym obsługa podmiotów prawa handlowego

  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w procesach sądowych
  • windykacja należności
  • rejestracja podmiotów gospodarczych
  • zmiany statutów / umów spółek prawa handlowego
  • przekształcanie, likwidacja, post. układowe i upadłościowe
  • pomoc w negocjowaniu warunków oraz zawieraniu umów stosowanych w obrocie gospodarczym
  • opiniowanie / przygotowywanie projektów uchwał wspólników