strona główna

Prawo cywilne, w tym spadkowe, autorskie, budowlane, wieczysto-księgowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • udzielanie porad prawnych
  • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi
  • sporządzanie pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych
  • zastępstwo procesowe na rozprawach
  • pomoc prawna przy zakupie nieruchomości, włącznie ze sprawdzeniem stanu prawnego nieruchomości