strona główna

Prawo karne, w tym karne gospodarcze oraz wykroczeń

  • udzielanie porad prawnych
  • obrona we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach, wykonawczym)
  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych
  • sporządzanie i składanie pism/wniosków procesowych