strona główna

Prawo administracyjne, w tym prawo zamówień publicznych

  • reprezentowanie klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach związanych z działalnością organów administracji publicznej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego
  • redagowanie pism/skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego
  • pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, koncesji i licencji