strona główna

Prawo finansowe

  • sporządzanie opinii
  • redagowanie skarg na działania/zaniechania urzędu oraz odwołań od decyzji
  • pomoc prawna podczas przeprowadzanej kontroli skarbowej
  • reprezentowanie interesów klientów w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym