strona główna

Windykacja należności

Kancelaria, działając w ramach udzielonego pełnomocnictwa, obsługuje od strony prawnej zlecenia windykacyjne.

Zakres pomocy w ramach windykacji obejmuje m.in.:

  • zredagowanie oraz skierowanie do dłużnika wezwania do dobrowolnej zapłaty należności
  • wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego
  • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego
  • sporządzanie wniosków dłużnika o wszczęcie postępowań: układowego oraz upadłościowego

W przypadku indywidualnych zaleceń klienta przed wszczęciem sądowej windykacji należności Kancelaria reprezentuje wierzyciela w negocjacjach z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sprawy.