strona główna

Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • udzielanie porad prawnych
  • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi
  • sporządzanie pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych
  • zastępstwo procesowe na rozprawach