Strona formatowania

Zadzwoń teraz

Zapytaj o produkt

Sprawdź
jak dojechać

Pobierz dokumenty

Porozmawiaj z naszym
konsultantem

2021-11-17
Kancelaria świadczy pomoc w sprawach z zakresu wszelkich dziedzin prawa.

Podstawę działalności stanowią m. in.:

Prawo gospodarcze, w tym obsługa podmiotów prawa handlowego
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w procesach sądowych
 • windykacja należności
 • rejestracja podmiotów gospodarczych
 • zmiany statutów / umów spółek prawa handlowego
 • przekształcanie, likwidacja, post. układowe i upadłościowe
 • pomoc w negocjowaniu warunków oraz zawieraniu umów stosowanych w obrocie gospodarczym
 • opiniowanie / przygotowywanie projektów uchwał wspolników

  Prawo cywilne, w tym spadkowe, autorskie, budowlane, wieczysto-księgowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • udzielanie porad prawnych
 • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych
 • zastępstwo procesowe na rozprawach
 • pomoc prawna przy zakupie nieruchomości, włącznie ze sprawdzeniem stanu prawnego nieruchomości


  Prawo rodzinne i opieku�cze
 • udzielanie porad prawnych
 • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych
 • zastępstwo procesowe na rozprawach

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • udzielanie porad prawnych
 • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych
 • zastępstwo procesowe na rozprawach

  Prawo karne, w tym karne gospodarcze oraz wykrocze�
 • udzielanie porad prawnych
 • obrona we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach, wykonawczym)
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych
 • sporządzanie i składanie pism/wniosków procesowych

  Prawo administracyjne, w tym prawo zamówień publicznych
 • reprezentowanie klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach związanych z działalnością organów administracji publicznej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego
 • redagowanie pism/skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego
 • pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, koncesji i licencji

  Prawo finansowe
 • sporządzanie opinii
 • redagowanie skarg na działania/zaniechania urzędu oraz odwołań od decyzji
 • pomoc prawna podczas przeprowadzanej kontroli skarbowej
 • reprezentowanie interesów klientów w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

  Windykacja należności
  Kancelaria, działając w ramach udzielonego pełnomocnictwa, obsługuje od strony prawnej zlecenia windykacyjne.

  Zakres pomocy w ramach windykacji obejmuje m.in.:
 • zredagowanie oraz skierowanie do dłużnika wezwania do dobrowolnej zapłaty należności
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego
 • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego
 • sporządzanie wniosków dłużnika o wszczęcie postępowań: układowego oraz upadłościowego

  W przypadku indywidualnych zaleceń klienta przed wszczęciem sądowej windykacji należności Kancelaria reprezentuje wierzyciela w negocjacjach z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sprawy.
Produkt 1

Produkt 1

Cena brutto: 159,00 PLN
Produkt 2

Produkt 2

Cena brutto: 139,00 PLN
Produkt 1

Produkt 1

Cena brutto: 159,00 PLN
Produkt 2

Produkt 2

Cena brutto: 139,00 PLN
Produkt 1

Produkt 1

Cena brutto: 159,00 PLN
Produkt 2

Produkt 2

Cena brutto: 139,00 PLN
Produkt 1

Produkt 1

Cena brutto: 159,00 PLN
Produkt 2

Produkt 2

Cena brutto: 139,00 PLN
Produkt 1

Produkt 1

Cena brutto: 159,00 PLN
Produkt 2

Produkt 2

Cena brutto: 139,00 PLN
1,2k
Licznik 1 Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
50%
Licznik 2 Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
3,4k
Licznik 3 Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

Oferta

Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż detaliczna